Thứ Năm, 3 tháng 12, 2009

Thức đêm ...Với 3DViet

Thức đêm ...Với 3DViet


Lại một đêm nữa giờ này chưa ngủ, lọ mọ cày cuốc trên một số mặt trận để tăng thứ hạng cũng như tìm kiếm cho web, sau một thời gian cũng có thể gọi là ngắn ông Google cũng đã có mặt 3DViet , cũng an ủi phần nào, Hôm nay check trên alexa thấy sitelink của mình đã là 4 cũng vui vui.... đây là kết quả của em nó sau một thời gian:
http://www.alexa.com/site/linksin/3dviet.vnCũng đã phát triển 3DViet trên mấy kênh cộng đồng nữa là đây :http://my.opera.com/3dviethttp://3dviet.blogspot.comvv....Facebook mới bị chặn thế là toi công phát triển trên đó từ trước tới giờ.Có ai thức đêm cùng 3DViet không ......?
Posted 04-12-2009 at 03:36 AM by 3dviet
http://3dviet.vn

[VIDEO] Hướng dẫn cách tạo cỏ bằng Vray

http://3dviet.vn/showthread.php?t=385

Tài liệu học 3Dmax Design 2010

Tài liệu học 3Dmax Design 2010

DOWNLOAD

http://3dviet.vn/showthread.php?t=600
__________________

3DViet.vn

Cộng đồng 3DViệt - Kết nối đam mê

www.3dviet.vn

Cách sử dụng HDRI Vray - 3DViet.vn

Cách sử dụng HDRI
download here

http://3dviet.vn/showthread.php?t=373
__________________

http://3dviet.vn

Tài liệu học 3Dmax Design 2010 - 3DViet.vn

Tài liệu học 3Dmax Design 2010
DOWNLOAD
__________________

3DViet.vn

Cộng đồng 3DViệt - Kết nối đam mê
www.3dviet.vn

Cộng Đồng 3DViet.vn - Kết nối đam mê - http://3dviet.vn


Cộng Đồng 3DViet.vn - Kết nối đam mê